Condicions del servei

Aquest Avís Legal estableix les condicions d'ús del lloc web "WWW.MINAIRONS.EU" que Minairons Miniatures (ambdues denominacions propietat de LLUÍS VILALTA SERRA, NIF 46114866G) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L'accés al lloc web www.minairons.eu atribueix la condició d'Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal. L'Usuari es compromet en tot moment a facilitar informació veraç de les dades sol·licitades al formulari de registre, i a mantenir-les actualitzades en tot moment. Així mateix, es compromet a guardar confidencialment i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al web www.minairons.eu. Per a accedir a la condició d'Usuari, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Tots els drets de propietat intel·lectual del domini web www.minairons.eu, així com dels seus continguts, pertanyen a Minairons Miniatures, de mena que cap usuari és autoritzat a fer-ne ús, imprimir-los ni emmagatzemar-los en cap suport físic, excepte per a ús privat o amb fins informatius i de servei; essent l'Usuari l'únic responsable del seu mal ús.

L'Usuari té completament prohibit introduir virus o codi maliciós al domini www.minairons.eu. Minairons Minatures farà ús de les accions civils o penals que pertoquin per llei davant qualsevol utilització indeguda del seu domini web www.minairons.eu.

Política de Privacitat

D'acord amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Minairons Miniatures garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals i domiciliàries dels seus Usuaris, i especifica que:

1) El Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris és LLUÍS VILALTA SERRA, propietari i gestor de Minairons Miniatures.

2) La finalitat del tractament de dades personals és de gestionar les comandes dels seus Usuaris i informar-los d'eventuals novetats.

3) Les dades dels Usuaris no seran MAI comunicades a tercers sense previ consentiment, excepte per requeriment judicial.

4) L'Usuari pot sempre exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma; ja sigui comunicant-ho per escrit a MINAIRONS MINIATURES - AVINGUDA U, 139 - 08794 LES CABANYES - CATALUNYA, o bé enviant un correu electrònic a: info [arrova] minairons [punt] eu.

Els litigis que puguin sorgir en relació a aquest domini es regiran únicament pel dret vigent a Catalunya, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents en aquest Principat.

El nostre lloc web www.minairons.eu utilitza una tecnologia anomenada 'cookie', amb la finalitat de poder obtenir informació sobre l'ús del lloc web, millorar l’experiència de l’usuari i garantir el seu correcte funcionament.